Vertimas ir redagavimas

Vertimas raštu - tai rašytinio teksto prasmės perteikimas iš vienos kalbos į kitą. Atliekant vertimą, vertėjas privalo ne tik nepriekaištingai mokėti savo gimtąją kalbą, bet ir užsienio, o taip pat išmanyti tos šalies kultūrą, papročius bei tradicijas. Neretai verčiami tekstai yra specifiniai, todėl vertėjas turi būti gerai susipažinęs su verčiamo teksto tematika bei jos terminija.

Siūlomos paslaugos

  • Teksto vertimas iš anglų k. į lietuvių k.

  • Teksto vertimas iš lietuvių k. į anglų k.

  • Teksto redagavimas lietuvių ir (arba) anglų k.

Paslaugų trukmė

Vertimo trukmė priklauso nuo verčiamo teksto pobūdžio ir puslapių skaičiaus, todėl konkretus laikas kiekvienam vertimui nurodomas individualiai.

Paslaugų kaina

Vertimo ir redagavimo kainos nustatomos pagal spaudos ženklų skaičių pateiktame versti ar redaguoti tekste. Įprastai laikoma, kad vieną A4 dydžio puslapį sudaro 1600 spaudos ženklų be tarpų. Jei spaudos ženklų skaičiaus pateiktame versti ar redaguoti tekste nustatyti neįmanoma (pvz, tekstas yra prastai nuskenuotas arba rašytas ranka), tuomet jis yra nustatomas pagal išverstą ir suredaguotą tekstą. Vertimo įkainiai nurodyti čia.

Norėdami sužinoti, kiek konkrečiai kainuotų jūsų turimo dokumento vertimas ar redagavimas, prašau su manimi susisiekti. Kreipdamiesi nurodykite į kokią kalbą reikės vertimo ir iki kada.

Bendradarbiaukime

  • Vertimo raštu ir redagavimo paslaugos teikiamos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

  • Vertimui skirtą medžiagą galite persiųsti el. paštu, o didelius failus per „WeTransfer“ platformą.

  • Jei jums reikalinga profesionalaus vertimo raštu ar redagavimo paslauga, nedvejodami kreipkitės!