Vertimų sritys

Bendrojo pobūdžio tekstai

Elektroniniai bei popieriniai laiškai, grožinė literatūra, knygos, konspektai, kvietimai, laiškai, susirašinėjimas el.paštu realiu laiku, padėkos, prekių ir paslaugų katalogai, publicistiniai straipsniai, populiarioji literatūra, reklamos lankstinukai, trumposios žinutės, užrašai, užuojautos.

Dokumentai

Atestatai, darbo knygelės, diplomai ir jų priedai, dokumentų nuorašai, gyvenimo aprašymai, įgaliojimai, gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai, pasai, pažymėjimai, pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, nedarbingumo pažymos, paveldėjimo dokumentai, registro pažymos, sertifikatai, vairuotojo pažymėjimai, vardo ar pavardės keitimo liudijimai.

Finansai

Akcijų platinimas, auditoriaus išvados, balansai, banko išrašai ir kiti dokumentai, finansinės apžvalgos ir atskaitomybės dokumentai, finansinės ataskaitos, kredito sutartys, mokesčiai, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos, PVM sąskaitos-faktūros, su draudimu susiję dokumentai, vertybiniai popieriai, verslo planai.

Informacinės technologijos

Filmų subtitrai, internetinių tinklalapių turinys, kompiuterinės įrangos naudojimo instrukcijos, kompiuteriniai žinynai, programinės įrangos lokalizavimas, žaidimų vadovai.

Medicina

EMEA dokumentai, farmacija, grožio ir higienos priemonių aprašymai, įvairios medicininės įrangos instrukcijos, kosmetikos, kosmetologijos ir kitų grožio priemonių bei produktų aprašymai, naudojimo instrukcijos, klinikiniai tyrimai, ligos istorijos, maisto papildų ir vitaminų aprašymai, nedarbingumo pažymos, odontologija, vaistų vartojimo instrukcijos.

Technika

Atitikties deklaracijos, brėžiniai, diagramos, įrenginių aprašymai, įrangos, buities prietaisų naudojimo instrukcijos, maisto ir ne maisto produktų etiketės, mechanizmų ir konstrukcijų surinkimo bei eksploatacijos instrukcijos, mokslinė literatūra, saugos duomenų lapai, statybos ir inžinerijos tekstai, specifikacijos, moksliniai dokumentai, specifinę terminologiją turintys straipsniai, statybinių medžiagų sąrašai, lentelės, techniniai pasai.

Teisė

Ataskaitos teisiniais klausimais, apeliaciniai skundai, civilinės ir baudžiamosios bylos, ieškiniai, įgaliojimai, įmonių steigimo dokumentai, įstatai, įstatymai, įvairios sutartys, licencijos, liudytojų apklausų protokolai, muitinės dokumentai, norminiai aktai ir su jais susiję dokumentai, pareiškimai, patentų ir prekių ženklų registravimas, pretenzijos, registracijos dokumentai, susitarimai dėl konfidencialumo, tarptautinių konkursų dalyvavimo dokumentai, teisės aktai, teisinės sutartys, teisiniai susitarimai ir jų priedai, teismų nutartys ir sprendimai.

Verslas

Akcininkų susirinkimų protokolai ir nutarimai, aktai, bendradarbiavimo, atstovavimo, draudimo liudijimai, materialinės atsakomybės, darbo sutartys, darbo sutartys, įmonės vidaus tvarkos taisyklės, įgaliojimai, įstatai, komerciniai pasiūlymai, pranešimai spaudai, pristatymai ir analitinės apžvalgos, projektai, protokolai, registracijos pažymėjimai, reklaminė medžiaga, susitarimai ir jų priedai, bendradarbiavimo, nuomos, paslaugų teikimo, pirkimo-pardavimo ir kitos sutartys, verslo planai, vienašaliai sandoriai.